CÁCH ĐĂNG KÝ, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

CÁCH ĐĂNG KÝ, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

 

CÁCH ĐĂNG KÝ, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM GIA HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

          I. Cách đăng ký Hội viên chính thức

1.1 Đối tượng tham gia:

Tất cả những người việt có tâm, có trí làm việc ở tất cả các lĩnh vực, chấp hành tốt các chủ trương đường lối,chính sách của Đảng và nhà nước, đều được đăng ký tham gia.

1.2 Các bước đăng ký trở thành Hội viên chính thức của CLB DN TTV

 • Bước 1: Liên hệ Văn phòng CLB DN TTV để được tư vấn
  Thông tin liên hệ: ĐT: 0937 901 825 (Ms. Phụng) hoặc 0948 737 666 (Mr. Dương).
 • Bước 2: Hội viên điền đầy đủ thông tin, dán hình vào Phiếu đăng ký hội viên chính thức (Mẫu 01/TTV-2023), ký tên, đóng dấu rồi chụp hình hoặc scan đầy đủ hồ sơ gửi qua zalo (CLB DN TÂM TRÍ VIỆT, 0948 737 666) hoặc email (clbdntamtriviet@gmail.com)
 • Tải mẫu đăng ký hội viên chính thức tại đây: PHIEU-DK-HOI-VIEN-CHINH-THUC (Mẫu 01TTV-2023)
 • Bước 3: Đóng phí Hội viên chính thức: 3,000,000/12 tháng.

Thông tin chuyển khoản: CLB DOANH NGHIỆP TÂM TRÍ VIỆT

Số tài khoản: 8888906666 – Ngân hàng BIDV

 • Bước 4: Ban Chấp hành CLB sẽ tiến hành tham quan, gặp gỡ và xác thực để tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận Hội viên chính thức.
  II. Quyền lợi khi trở thành Hội viên chính thức
 • Được CLB cấp Giấy chứng nhận hội viên chính thức.
 • Được tham gia sinh hoạt cùng với 1,300 doanh nghiệp và 170 cơ quan thành viên trong CLB và tất cả các hệ sinh thái của CLB. Đặc biệt được cập nhật vào sổ giao thương của CLB.
 • Hội viên chính thức có thành tích hoạt động xuất sắc sẽ được Chủ tịch CLB khen thưởng và có nhiều ưu tiên trong kết nối giao thương.
 • Được CLB đăng tin, bài trên các hệ sinh thái của CLB (Zalo, Facebook, website,…). Đặc biệt được đăng tin, bài trên báo Thanh tra Chính phủ, Tạp chí Đảng cộng sản, các cơ quan truyền hình Trung ương và địa phương với giá ưu đãi nhất.
 • Được thảo luận, bày tỏ quan điểm mọi công việc của CLB và đề đạt, kiến nghị ý kiến của mình với các cơ quan nhà nước thông qua Ban Thương trực.
 • Được hưởng các dịch vụ do CLB tổ chức, nhằm nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp của hội viên nhằm nhận sự hỗ trợ của các hội viên khác trong CLB về giảm giá các sản phẩm, dịch vụ thông qua thẻ hội viên CLB.
 • Được tham gia các hoạt động của CLB để phát triển sản phẩm và thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư.
 • Được CLB bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong kinh doanh, giúp giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp với hội viên khác.
 • Được CLB động viên, thăm hỏi khi gia đình có đại sự
 • Được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản trị kinh doanh, công tác lãnh đạo, điều hành với các chuyên gia cũng như các hội viên khác trong CLB.
 • Được CLB cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của CLB, được tham gia các hoạt động do CLB tổ chức.
 • Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của CLB theo quy định của CLB; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của CLB.
 • Được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và các Ban chuyên môn CLB theo quy định của CLB.
 • Được giới thiệu hội viên mới.
 • Được khen thưởng theo quy định của CLB
 • Được cấp Thẻ hội viên
 • Được ra khỏi CLB khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên

  III. Nghĩa vụ của Hội viên chính thức
 • Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ các buổi họp thường kỳ và bất thường của CLB.
 • Thực hiện nghiêm túc Điều lệ và Quy chế hoạt động của CLB.
 • Đoàn kết, hợp tác với các hội viên thực hiện chức năng, nhiệm vủa của CLB nhằm góp phần xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.
 • Đóng góp lệ phí sinh hoạt thương niên theo quy định của CLB.
 • Góp phần quảng bá, vận động xây dựng và giữ gìn, nâng cao uy tín của CLB.
 • Hoạt động theo 6 tiêu chí sau:
STT Tiêu chí Diễn giải Điểm/lần
1 Tham gia các hoạt động của CLB Hội viên chính thức tham gia các hoạt động do CLB DN Tâm Trí Việt đưa ra có xác nhận của văn phòng CLB và lưu trong sổ theo dõi của CLB.
Ví dụ: tham gia các cuộc họp của CLB thông báo, tham gia các sự kiện, tham gia hoạt động từ thiện,…
6 điểm
2 Giúp nhau Các hội viên giúp đỡ nhau. Người giúp và người được giúp xác nhận với CLB thì 2 bên mới được cộng điểm.
Ví dụ: Anh A cần tìm trường học cấp 3 cho con nhưng chưa biết trường học nào tốt và cần nhờ sự giúp đỡ. Chị B có mối quan hệ ở trường X, đã liên hệ Hiệu trưởng và giúp cho cháu nhập học.
5 điểm
3 Dùng chéo sản phẩm Các hội viên chính thức dùng chéo sản phẩm của nhau, người dùng chéo và người cung cấp sản phẩm/dịch vụ đều xác nhận cho CLB thì 2 bên mới được cộng điểm.Ví dụ: Cô Phụng mua 1 thùng rượu đòng đòng của anh Thọ. 5 điểm
4 Trao cơ hội bằng cách thông báo cho CLB Các hội viên chính thức thông báo các nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ để các các hội viên chính thức khác cung cấp hoặc mời được 1 hội viên chính thức. Người thông báo và người cung cấp đều xác nhận với CLB thì 2 bên mới được tính điểm.
Ví dụ 1: Cô A cần xây 1 căn nhà, thay vì mời nhà thầu ngoài thì trao cơ hội cho hội viên trong CLB bằng cách thôg báo thông tin này cho CLB.Ví dụ 2: Anh C mời được 1 người trở thành hội viên chính thức, anh C được cộng 3 điểm.
5 điểm
5 Sáng kiến giúp CLB Các hội viên chính thức có sáng kiến giúp CLB phát triển.
Ví dụ: Anh B quen Chủ tịch CLB X, anh B kết nối CLB ký kết đồng hành với CLB DN Tâm Trí Việt. Anh B được công 2 điểm.
4 điểm
6 Những vấn đề khác Các vấn đề không năm trong 5 tiêu chí trên, được Chủ nhiệm ghi nhận thì hội viên đó được 1 điểm.
Ví dụ: Cô N đưa được hình ảnh của CLB trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
3 điểm

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DN TTV

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

PHIEU-DK-HOI-VIEN-CHINH-THUC (Mẫu 01TTV-2023)