CLB DOANH NGHIỆP TÂM TRÍ VIỆT VIỆT NAM

                        WEB: CLBDNTAMTRIVIET.VN – DĐ 0948737666

                     ZALO: TÂM TRÍ VIỆT – FACEBOOK: TÂM TRÍ VIỆT

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN CHÍNH

  1. Quyền lợi:

1.1.Được cấp giấy chứng nhận hội viên chính thức.

1.2.Được đảm bảo uy tín với tất cả hội viên.

1.3.Tổ chức sinh nhật cho các hội viên theo quý.

1.4.Chúc mừng khi gia đình có chuyện vui, thăm hỏi khi gia đình có chuyện không vui.

1.5.Được đề đạt nguyện vọng thông qua CLB và được câu lạc bộ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ của CLB.

1.6.Được cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức.

1.7.Được kết nối với tất cả hội viên trong và ngoài CLB

1.8.Được Quảng bá sản phẩm trên Website, Facebook, Zalo của CLB

1.9.Được nằm trong sổ thông tin kết nối của CLB, và nằm trong nhóm các thành viên chính của CLB DN TTV

1.10.Được CLB tạo uy tín và giới thiệu làm việc với các đối tác tin cậy trong và ngoài nước.

1.11.Được ra khỏi câu lạc bộ khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban chấp hành câu lạc bộ để xoá tên trong danh sách hội viên

1.12. Thông báo kịp thời cho BCH về tình hình của Doanh nghiệp mình, bản thân, gia đình trong các sự kiện quan trọng như hiếu,hỉ, rủi ro, hoạn nạn…để BCH biết và tổ chức động viên, thăm hỏi.

1.13. Cùng với BCH hoặc đại diện cho BCH đến thăm hỏi động viên các gia đình thành viên có việc hiếu, hỉ rủi ro, hoạn nạn…khi được phân hoặc ủy quyền.

  1. Nghĩa vụ:

2.1.Tuân thủ Điều lệ CLB và của Ban chấp hành câu lạc bộ

2.2.Cung cấp cho Ban chấp hành CLB (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực đang hoạt động để câu lạc bộ có đủ thông tin phục vụ những vấn đề hội viên có yếu cầu.

2.3.Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.

2.4.Dự các cuộc họp thường kỳ và bất thường của câu lạc bộ.

2.5.Giới thiệu các hội viên tích cực cho CLB

2.6.Tự nguyện đóng hội phí hàng năm đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định.

2.7. Tích cực tham gia các hoạt động chung của CLB với tinh thần trách nhiệm cao; không được sử dụng danh nghĩa CLB vào mục đích cá nhân khi chưa được BCH cho phép; không nhân danh CLB để phát ngôn, hoạt động từ thiện xã hội, kinh tế trái với thuần phong mỹ tục, quy định của Pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CLB DOANH NGHIỆP TÂM TRÍ VIỆT

-Chủ Tịch: Trịnh Đình Dương

-SĐT: 0948737666 – 0902002728

-Web: Clbdntamtriviet.vn

-Zalo: CLB DN Tâm Trí Việt

-Facebook: CLB DN Tâm Trí Việt

LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP TÂM TRÍ VIỆT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 9/4/2023